Firemní kultura

Společnost SEMAG patří k firmám s individuálním přístupem k zaměstnancům. V současné době zaměstnáváme cca 250 lidí, kteří pracují v sídle společnosti v Havířově Šumbarku nebo na detašovaných pracovištích. Těmi jsou naše firemní prodejny - PRIMA PEKÁRNY. 

Mnoho pracovníků v dělnických i technických pozicích patří dlouhodobě ke stabilním zaměstnancům. 
Někteří z nich již oslavili 25. výročí působení ve společnosti. Mnozí se úspěšně vypracovali na klíčové a vedoucí pozice. 

Prioritou firmy, v případě volného pracovního postu, je upřednostnit stávající zaměstnance, umožnit jim kariérní postup a profesní růst. 

SEMAG pekárna, výroba

SEMAG pekárna, výroba pletýnek


Firma si uvědomuje, že lidé jsou to nejcennější, co má. Tento fakt je pilířem hodnot společnosti. Zaměřujeme se především na bezpečnost, zdravotní péči, vhodné pracovní podmínky a pomůcky. Snažíme se o spravedlivé a motivační odměňování za kvalitní práci, podporujeme vzdělávání a rozvoj dovedností.  

Po celou dobu fungování naší společnosti, jsme vždy dodrželi výplatní termín mezd a nedošlo k opoždění ani o jeden den. 


Pekárna funguje téměř v nepřetržitém provozu, zaměstnancům se tak nabízí jen omezený prostor ke společnému setkání. Personální oddělení ve spolupráci s ostatními kolegy proto každoročně připravuje dvě firemní akce.  

Počátkem června je to „Den otevřených dveří“, který je určený především rodinám zaměstnanců a hostům. Vše se nese v duchu uvolněné přátelské atmosféry. Komentovaná exkurze pekárny je doplněna zábavným programem a pekařským fotokoutkem, který se těší neustále vysokému zájmu.  

V září již tradičně pořádáme pro všechny zaměstnance velký „SEMAGfest“. Celý večer je provázen živou i reprodukovanou hudbou, soutěžemi, výborným občerstvením a završen je hodnotnou tombolou.

Vybrané zaměstnance oceňujeme jednodenním zájezdem do termálních lázní, který je plně hrazen zaměstnavatelem.  

SEMAG , je prima péct spolu

SEMAG pekárna, výroba pletýnek


A co říci na závěr? 
Pro mnoho zaměstnanců je pekárna SEMAG srdeční záležitostí. Přesto, že jsou i náročnější dny a ne vždy se vše daří, všichni si uvědomujeme, že jsme součástí velkého týmu. Každý je důležitý a všem patří velké poděkování za nelehkou práci, píli, ochotu, trpělivost a loajalitu.  

Rádi přivítáme mezi sebe nové i kolegy a doufáme, že se stanou naší pevnou součástí, nebojí se žádné výzvy a pomohou nám tak posunout se vpřed.