Naše hodnoty

https://www.semag.cz/media/hodnoty/zivot.png

Kvalitní produkt = kvalitní život 

Každý jednotlivý článek řetězu je důležitý. Pro zajištění kvality naší produkce je klíčový již pečlivý výběr surovin, jejich logistika a citlivé zpracování. Řadu následných výrobních činností provádíme ručně, s produkty tak zacházíme šetrně a máme je neustále pod vizuální kontrolou. Při takto nastavené technologii se na kvalitě výsledku odráží vztah k řemeslu každého, kdo se na výrobě podílí. Udržet pozitivní pracovní atmosféru, leckdy pod velkým tlakem, není vždy snadné. Ale poslední článek řetězu je rozhodující a je pro nás velkou motivací: spokojenost zákazníků a spotřebitelů. 

 
https://www.semag.cz/media/hodnoty/partnerstvi.png

Jsme féroví a poctiví 

K zákazníkům a dodavatelům přistupujeme jako k partnerům s cílem vytvářet hodnoty pro všechny strany. Pružně reagujeme na každou zpětnou vazbu.  Máme nulovou toleranci ke korupci.  

 

https://www.semag.cz/media/hodnoty/prostredi.png

Vytváříme spokojené pracovní prostředí 

Chceme se k sobě navzájem chovat uctivě a vytvářet tak komunikačně otevřené a přátelské prostředí. Transparentní hospodaření společnosti a zapojení spolupracovníků do rozhodovacích procesů je každodenní samozřejmostí. Všichni se tak společně podílíme na rozvoji naší firmy. Velký důraz klademe na korektní a profesionální pracovní vztahy a vzdělávání. Pečujeme o to, aby naše pracovní prostředí bylo zdravé a bezpečné.  

 

https://www.semag.cz/media/hodnoty/citlive.png

Citlivě a zodpovědně 

Snažíme se jednat zodpovědně, respektovat, rozvíjet a podporovat faktory určující dobrý život všech lidí ve společnosti. 

https://www.semag.cz/media/hodnoty/zlepsovat.png

Usilujeme o neustále zlepšování 

Máme touhu se neustále zlepšovat, tvořit, vymýšlet nové metody, postupy a produkty. 

SLOVY MAJITELE

Když jsem v roce 1995 přebíral po otci podíl ve firmě, s pekařinou mě spojovalo akorát mé příjmení. Velkou motivací byla touha obstát a mít úspěch. Mnohé se nám společně s obětavými kolegy podařilo, ale úspěch nejde navždy zavřít do trezoru a mít hotovo. Přicházejí nové a nové výzvy.

Evald Buchta

majitel společnosti

SLOVY MAJITELE

Vždy se spoléhám na lidi. Věřím jim. V nejedné krizové situaci naši zaměstnanci projevili solidaritu s firmou a bylo zcela jedno, byl-li to manažer, pracovník expedice nebo výroby. A chci věřit, že tomu bude i nadále. Máme plány do budoucna, jak upevnit a rozvinout postavení naší společnosti, a bez loajálních schopných a obětavých lidí to nepůjde. Tak si přejme hodně úspěchů.

Bedřich Citora

majitel a zakladatel společnosti

Evald Buchta
Bedřich Citora