POSKYTNUTÉ DOTAČNÍ TITULY

Projekt

FVE na střechách výrobních hal v areálu Pekařství Semag 

č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004259 je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.  

Stručný popis projektu: 
Pořízení a nainstalování fotovoltaické elektrárny (dále i FVE nebo FV systém) o výkonu 311,0 kWh s akumulací do baterie – výkon akumulace 107,50 kWh. Umístění FVE je realizováno na plochých střechách budov společnosti. Vyrobená elektrická energie bude primárně spotřebovávána ve výrobních a nevýrobních procesech společnosti Semag.  Přebytky se budou akumulovat – ukládat do bateriového uložiště. 
Hlavní záměr této realizace je přechod na čistší zdroje energie – navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 
Instalovaný výkon FVE pokryje v současné době asi 25-30 % roční spotřeby elektrické energie společnosti Semag. 

https://www.semag.cz/media/verene-dokumenty/povinna-publicita-fve-plakat-semag.jpg

Projekt

Burkies

Ev. č. projektu: FX03030104 je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je realizovat výrobu a prodej jedinečného pekařského a nového produktu (na bázi vlastních receptur) v souladu s vývojem stravovacích trendů ve společnosti. Součástí je také inovativní řešení šokového mrazení polotovaru inovovaného výrobku. 

Stručný popis projektu:
Naším záměrem je výroba a prodej výrobků pod značkou Burkies určených k přímé spotřebě a konzumaci, vybudování vlastní prodejní sítě specializovaných fast food Burkies prodejen i export Burkies v zamraženém stavu. 
K realizaci záměru je nezbytný nákup a instalace průmyslové výrobní linky s odpovídajícími skladovacími kapacitami pro mražené produkty, 
kompletní vývoj nového produktu ve všech parametrech (suroviny, hmotnosti, balení, skladování a distribuce) a vybudování vlastních distribučních a prodejních kanálů. 

https://www.semag.cz/media/verene-dokumenty/povinna-publicita-burkies-plakat-semag.jpg