Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) objednávkového systému www.semag.cz

Společnost SEMAG spol. s r. o., , IČO: 43962394, se sídlem Lidická 886/43, Havířov-Šumbark, PSČ 736 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 2350 (dále jen „Semag“).

Úvodní ustanovení:
Tyto VOP společnosti Semag upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy týkající se prodeje zboží společnosti Semag, uzavírané mezi společností Semag a zákazníkem, který si prostřednictvím objednávkového systému www.semag.cz zboží objednal. Tyto VOP jsou určeny pro nákup zboží zákazníkem za účelem přímé spotřeby. Společnost Semag může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Změna VOP nabývá vůči zákazníkovi účinnosti ihned od zveřejnění změn VOP na webových stránkách www.semag.cz. Společnost Semag je oprávněna provoz objednávkového systému kdykoli ukončit.

 

Uzavření smlouvy:
Semag v objednávkovém systému nabízí ke koupi zboží, které zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit na jakoukoliv provozovnu PRIMA PEKÁRNY. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty v korunách českých.

Pro uzavření smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí zákazník v objednávkovém systému zboží, jež chce zakoupit a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „vložit do košíku“. Nezvolí-li zákazník požadované množství, bude mu do košíku přidán vždy jeden kus.

Jakmile zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého zboží, jež má v úmyslu objednat, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „vytvořit objednávku“.

V rámci rekapitulace objednávky zákazník uvede své kontaktní údaje nezbytné pro řádné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, e-mail a telefon), zvolí prodejnu, na kterou má být zboží odesláno a vybere datum převzetí zboží.

Smlouva mezi společností Semag a zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany zákazníka.

Semag neprodleně po uzavření smlouvy potvrdí zákazníkovi, že objednávku obdržel, a to na e-mail, který zákazník uvedl v objednávce.

Zboží je zákazník povinen převzít na vybrané provozovně a v den, který uvedl v objednávce. Daňový doklad na zakoupené zboží bude vystaven obsluhou na prodejně po zaplacení.

Zákazník bere na vědomí, že Semag není povinen uzavřít smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu. Zákazník prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí, souhlasí s nimi a je starší 18 let.

Změna a zrušení objednávky:
Objednávka je pro zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na objednávkovém systému www.semag.cz. Změna nebo zrušení objednávky je možná pouze ze strany společnosti Semag   do 48 hodin před uvedeným datem převzetí zákazníkem v objednávce. Semag prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup zboží zákazníkem za účelem přímé spotřeby.

Reklamace zboží:
Zákazníkovi se doporučuje předané zboží z objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat a zjištěné nedostatky uplatnit okamžitě vůči na příslušné provozovně PRIMA PEKÁRNA. Práva z vadného plnění může zákazník uplatnit též na adrese jakékoli provozovny PRIMA PEKÁRNA. Společnost Semag tímto informuje zákazníka, že s ohledem na povahu zboží (zboží podléhající rychlé zkáze) nemusí být ze strany společnosti Semag jeho reklamaci vždy vyhověno. Vzhledem k povaze zboží musí zákazník provést reklamaci do 48 hodin (72 hodin u dortů) od jeho převzetí. Neoznámí-li zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Z důvodu nedodržení hmotnosti je možno zboží považovat pouze překročí-li hmotnostní odchylka -7 % celkové hmotnosti daného objednaného zboží. O reklamaci provede obsluha PRIMA PEKÁRNY zápis do formuláře. Kontrolní nález provede a reklamaci provede prodávající ihned, nejpozději však do 3 dnů, a to tak, že zboží nahradí zboží novým nebo vrátí kupujícímu zaplacené částky.

Platební podmínky:
Cenu zboží dle smlouvy hradí zákazník jedním z následujících způsobů – bezhotovostně, platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány nebo hotovostí. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Semag nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod objednávkového systému.

Další práva a povinnosti smluvních stran:
Přístup a užití objednávkové systému ze strany zákazníka v souladu s VOP je bezplatný. Zákazník není oprávněn používat objednávkový systém společnosti Semag způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na jeho provoz. Objednávkový systém je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních zákazníků společnosti Semag a výhradně v souladu s daným účelem. Zákazník užívá objednávkový systém na vlastní riziko.

Semag neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných v objednávkovém systému, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry nebo ztrátu dat zákazníka.

Dodací adresa:
Zákazník může doručovat písemnosti na adresu sídla Semag či na její e-mailovou adresu info@semag.cz. Semag doručuje informace a sdělení na e-mailovou adresu zákazníka, uvedenou v objednávce.