Pravidla k soutěži 
o Iphone 11 
a informace o zpracování osobních údajů 

 

1. Vyhlašovatel 
Vyhlašovatelem dotazníkové akce s možností výhry Iphone 11 je společnost SEMAG spol. s r.o. se sídlem Lidická 886/43, 736 01 Havířov‐Šumbark, IČO: 43962394 zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2350.   

2. Termín konání dotazníkové akce 
Dotazování probíhá prostřednictvím sociálních sítí (FB, LinkedIn) od 5.10. do 31.12.2020.

3. Podmínky účasti v soutěži o Iphone 11 
Účastník se zapojí do soutěže tím, že se zapojí do průzkumu a řádně vyplní (odpoví na všechny otázky) v dotazníku. Průzkum se týká znalosti nového inovovaného výrobku Burek a značky Burkies. Do 10.1.2021 proběhne slosování a náhodným výběrem bude vylosován jeden z účastníků soutěže. Každý účastník se může zúčastnit soutěže pouze jednou.   

4. Výhra 
Iphone 11, 64 GB 

5. Ochrana osobních údajů  
Vyhlašovatel bude zpracovávat pouze jeden osobní údaj a to e‐mailovou adresu, který bude získán z vyplněného dotazníku a slouží pouze pro kontaktování výherce v rámci soutěže o Iphone 11. Společnost Semag spol. s r.o. prohlašuje, že získaný osobní údaj použije pouze na uvedený účel a neposkytne OÚ třetím stranám. OÚ jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu sběru dat z dotazníků a vyhlášení výherce a to pouze v elektronické podobě. Účastník soutěže má právo požadovat od správce údajů přístup ke svému osobnímu údaji, ‐  právo požadovat jeho opravu, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti, právo žádat vysvětlení ohledně zpracování osobního údaje, právo podat stížnost proti procesu zpracování k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Správce OÚ: Správcem OÚ je SEMAG spol. s r.o., Lidická 866/43, Havířov‐Šumbark, 73601, IČ 43962394. 

6. Závěrečné ustanovení 
Vyplněním a odesláním dotazníků účastník potvrzuje, že se seznámil s Pravidly akce a zároveň  vzal na vědomí informaci o zpracování osobních údajů. Do akce budou zařazeni všichni účastníci jenž splní pravidla. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit či odvolat nebo změnit její pravidla. Změna pravidel nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Veškerá změna pravidel nabývá účinnosti jejich zveřejněním na stránce Burkies. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla.   

Vyhlašovatel nenese zodpovědnost za uvedení bezprávných či nepřesných informací v souvislosti s akcí. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky akce.